Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
POVIJEST

Štrigova se nalazi 19 km sjeverozapadno od Čakovca, nadmorske visine 202 m. Smještena na krajnjem sjeverozapadu Međimurske županije. Općina Štrigova graniči sa susjednim općinama Sv. Martin na Muri, Selnica i Gornji Mihaljevec, a na zapadu graniči sa Republikom Slovenijom. Na tom graničnom prostoru nalaze se međudržavni granični prelazi Banfi i Bukovje.
Prostire se na 39,31 km 2 i obuhvaća 10 naselja: Štrigova, Banfi, Jalšovec, Grabrovnik, Železna Gora, Prekopa, Sveti Urban, Stanetinec, Robadje i Leskovec. U deset naselja živi 3221 stanovnika.

Od 15. do 18. stoljeća tu su izgrađene najveće znamenitosti tadašnjeg Stridona, danas Štrigova, a to su crkva Svetog Jeronima i župna crkva svete Marije Magdalene. Dokumenti o Štrigovi potječu iz 13. stoljeća. Za vrijeme vladavine grofa Celjskog srednjovjekovni grad na Štrigovčaku je bio veoma bogat. Grad na Štrigovčaku je vjerojatno razrušen u međuplemičkim sukobima krajem 15. stoljeća.

U Štrigovi se nalaze i dvorci kao što su dvorac Banfi i dvorac Tkalec.

DVORAC BANFI
Dvorac Banfi potjeće po nekim izvorima iz 1373. godine kada ga je dao izgraditi gospodar Lendave grof Banffy. Dvorac je promijenio niz vlasnika. Dvorac Banfi je jednokatna barokna građevina smještena u južnom dijelu naselja Banfi. Ispod zapadnog krila je otvoreni prolaz iz kojeg je ulaz u podrum i na kat. Dvorac je smješten na istaknutom mjestu odakle se vidi prema dvorcu Tkalec i Štrigovi, te predstavlja važan akcent u krajoliku. Dvorac još postoji i u međuvremenu je obnovljen.

DVORAC TKALEC
Dvorac Tkalec je stari kasnobarokni majur smješten na istoimenom brežuljku Kalec. Izgradili su ga najvjerovatnije štrigovski pavlini u 18. stoljeću. Građevina je visoka prizemnica s trijemom i kolonadom arkada. Ima veliki boltani podrum. Neko vrijeme vlasnici su bili grofovi Zichy, a svi gospodari su uzgajali vinovu lozu. Nedavno je promijenila vlasnika koji ju je temeljito obnovio. Svojim dominantnim položajem predstavlja važan akcent krajolika.

Dvorac Banfi Dvorac Tkalec

E-mail

 

Kako Vam se sviđa stranica?
Super
Dobro
Loše
Jako loše

Da li Ste posjetili
Štrigovu?
Da
Ne

Što Vam se najviše sviđalo?


Top