Uzgajivačnica samojeda
Windnorth

Obitelj Zlatarek

Preloška 16

40000 Čakovec

Hrvatska

Tel. +385-40-364 197

+385-91-546 51 09

eMail: windnorth@hi.htnet.hr

STJEPAN ZLATAREK
DAVORIN ZLATAREK
DEA ZLATAREK